Bukas Finance Corp. is a duly registered Financing Company with SEC registration No. CS201901691 and Certificate of Authority No. 1199.

Please remember to study the Terms and Conditions in the Disclosure Statement before proceeding with any loan transaction.

Close - Icon
Help Center  >  How to Repay Your Tuition Installment Plan Via GCASH

How to Repay Your Tuition Installment Plan Via GCASH

GCASH

For the English version of this page, please visit here

Bayaran ang inyong Bukas monthly dues gamit ang Gcash bills payment.

 1. Hanapin ang inyong Gcash app at mag-login.
 2. Sa inyong dashboard, i-click ang “Pay Bills”.
 3. Piliin ang “Schools” sa listahan ng biller categories.
 4. Hanapin at i-click ang “Bukas Finance Corp.
 5. Ilagay ang buong pangalan ng mag-aaral, ang Bukas reference o installment number at ang full amount na inyong babayaran. Maaari niyong hanapin ang reference number ng inyong Bukas installment plan sa “My Installments” tab ng inyong Bukas account.
 6. Siguraduhing tama ang mga detalyeng nakalagay at i-click ang “Confirm” para magbayad.

Note: May karagdagang P20 transaction fee ang Gcash tuwing gagamitin ang Gcash para magbayad ng Bukas monthly dues. Siguraduhing sapat ang Gcash balance niyo bago magbayad.


Frequently Asked Questions:

 1. Saan mahahanap ang reference number?
  Ang reference number o installment number ay maaari niyong kunin mula sa inyong disclosure statement o sa “My Installments” tab ng inyong Bukas account.
 2. Nagbayad na ako pero hindi pa rin ito lumalabas sa Bukas account ko?
  It will take around 1 to 3 business days bago mag-update ang Bukas account niyo. Makakatanggap rin kayo ng SMS mula sa Bukas para i-confirm ang inyong pagbayad.
 3. Anong gagawin ko kapag maling reference number ang ginamit ko?
  Mag-email lang ng inyong concern sa [email protected] gamit ang subject line na “Payment Concerns”. Siguraduhing ilagay ang inyong complete details kasama na ang student’s full name, installment number, contact number, at proof of payment.
 4. Hindi ko mahanap ang “Bukas Finance Corp.” sa Gcash?
  Mula sa Gcash Dashboard, pumunta sa “Pay Bills”, at piliin ang “Schools” sa Bill Categories. Mahahanap mo na ang “Bukas Finance Corp.” dito.
 5. Pwede bang magbayad ng partial o advance payments gamit ang Gcash?
  Yes! Pwede kang magbayad ng partial, full, o advance payment ng inyong Bukas dues gamit ang Gcash.
 6. May additional fee ba kapag gumamit ng GCash para magbayad sa Bukas?
  Yes, may karagdagang P20 na service fee ang Gcash sa bawat transaction. Siguraduhing sapat ang Gcash balance niyo kapag magbabayad ng monthly dues para hindi magkaproblema. Kung nais niyong magbayad nang walang transaction fees, pwede kayo pumunta sa Unionbank o gamitin ang Unionbank mobile app.


Would you prefer a different language in our communication channels to support you better? If you are a student, let us know here. If you are a parent or a guardian, you can go here.