Help Center  >  If I forgot my password, what do I do?

If I forgot my password, what do I do?

Don’t worry! Kung nakalimutan mo ang password mo, you can simply click the “Forgot Password?” button when you try to login at Bukas.

Afterwards, ilagay lang ang mobile number na ginamit mo to create your Bukas account and click the "Recover Your Account" button. Hintayin ang 6-digit OTP from Bukas sa iyong mobile phone at gamitin ito para gumawa ng bagong password.