Help Center  >  What fees are covered by Bukas?

What fees are covered by Bukas?

A Bukas tuition installment plan can cover all your tuition related fees. Kasama rito ang per unit fee, mga miscellaneous fees at lahat ng iba pang bayarin na makikita sa school assessment form mo.